ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

           
      ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • Μελέτες  και σχεδιασμός και εκτέλεση του έργου κλιματισμου-εξαερισμου το οποίο  θα μας ανατεθεί 

 

  • Συντήρηση,  καθαρισμός  φίλτρων εσωτερικών μονάδων, χημικός καθαρισμός  στοιχείων (εσωτερικού-εξωτερικού), έλεγχος πιέσεων, έλεγχος λειτουργίας μονάδος κλιματισμου

 

  • Επισκευή μονάδος κλιματισμου

 

  • Εγκατάσταση κάθε τύπου κλιματιστικου  με υπευθυνότητα και καθαριότητα

 

  • Πώληση  κάθε τύπου κλιματιστικού

  • προεγκατάσταση σωληνώσεων

 

  • Οικιακος κλιματισμος
  • Ημικεντρικός κλιματισμος
  • Κεντρικός κλιματισμος

www.klimatismos.net