ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.klimatismos.net

- ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ inverter 

απο 7.000btu/h-30.000btu/h

- ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ inverter η συμβατικα

απο 17.050btu/h-48.000btu/h

 

- ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ inverter η συμβατικα

απο 24.000btu/h-60.000 btu/h

- ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ Inverter η συμβατικα

απο 35.485btu/h-62.700btu/h

- ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ inverter η συμβατικα

απο 11.942btu/h-48.000btu/h

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ   DAIKIN ALTHERMA ολοκληρωμενο συστημα θερμανσης

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ AEG

www.klimatismos.net